Wat zijn dé onmisbare skills om succesvol te zijn in 2019?

Trends 2019!

In o.a. het trendrapport van Schouten en Nelissen las ik dat door de snel voortschrijdende technologie, artificial intelligence, robotica en digitalisering er een verschuiving plaatsvindt in werkzaamheden waarop wij ons als mens kunnen focussen. Werkzaamheden worden in toenemende mate overgenomen door robots en computers.Dit betekent dat de komende tijd andere vaardigheden belangrijker worden dan nu, omdat de toegevoegde waarde van de mens in het arbeidsproces verandert. In een steeds meer geautomatiseerde omgeving zijn het de soft-skills waarin mensen zich onderscheiden van computers.

Welke 7 soft-skills zijn essentieel?

1. Creatief en kritisch denken en handelen:
Werk waarvoor men creatief moet zijn en kritisch moet kunnen nadenken, kan alleen uitgevoerd worden door mensen.
2. Onderhandelen:
We krijgen met steeds meer mensen te maken. Meer mensen = meer meningen, ideeën en overtuigingen. D
3. Samenwerken:
Het succes van een bedrijf is vaker afhankelijk van goed teamwork dan individuele acties.
Effectief samenwerken, elkaar scherp houden, inspireren, met elkaar brainstormen om tot creatieve ideeën te komen, gezamenlijke betrokkenheid en verbinding zijn belangrijke succesfactoren.
4. Probleemoplossend vermogen:
Enkelvoudige, zich herhalende problemen kunnen we door de technologie laten oplossen, maar de overige problemen zal de mens voorlopig zelf moeten doen. Het kunnen oplossen van problemen is de bron van alle nieuwe uitvindingen, van voortdurende verbetering, communicatie en leren.
5. Aanpassingsvermogen
In deze snel veranderende wereld is het je kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en het flexibel omgaan met onverwachte veranderingen een belangrijke skill.
6. Persoonlijk Leiderschap/eigen regie nemen
Door persoonlijk leiderschap toon je de bereidheid jezelf te ontwikkelen en uit je comfortzone te komen.
Het nemen van eigen regie in je werk of het stuur in handen nemen bied je o.a. de mogelijkheid om bijvoorbeeld pro-actief te zorgen voor een goede aansluiting van je baan, die aan verandering onderhevig is, aan jouw talenten, passies en behoeften in je werk.
Zelfontwikkeling en het eigen regie nemen zijn essentiële succesfactoren.

7. Communiceren extra relevant in 2019!

De rode draad in bovenstaande soft-skills is communicatie. Dát is in mijn optiek de allerbelangrijkste skill die álle andere hierboven genoemde skills versterkt en verbindt.

Creatief en kritisch denken en handelen vraagt om checken of informatie wel klopt. Om vragen stellen en luisteren. Datzelfde geldt voor onderhandelen. Vragen als welke belangen spelen er, wat vindt de ander belangrijk, welke ’taal’ spreekt hij? Hoe voorkom je miscommunicatie?
Effectief samenwerken begint bij het verbinden van mensen, het op één golflengte komen en het gezamenlijk doelen nastreven.

Belemmerende factoren bij het oplossen van problemen en je aanpassingsvermogen zijn vaak dat je je denken niet vernieuwt. Je denkt in vaste overtuigingen en doet wat je altijd gedaan hebt.
Persoonlijk leiderschap en eigen regie nemen begint met je eigen interne communicatie. Wat zeg je tegen jezelf, waar geloof je in, wie wil je zijn? In mijn volgende artikel ga ik nader in op het belang van eigen regie nemen.

Geen communicatie, geen succes.

Communiceren is essentieel om succesvol te zijn, om te kunnen samenwerken en samenleven.
Communicatie begint met de kunst om je gedachten onder woorden te brengen en je boodschap zodanig over te brengen dat de ander ook écht begrijpt wat je bedoelt. Communiceren gaat over de juiste vragen stellen en vanuit oprechte nieuwsgierigheid luisteren naar het antwoord. Communicatie gaat ook over verbinden. Hoe maak je verbinding met de ander als het contact niet soepel verloopt. Hoe voorkom je miscommunicatie.

Wil jij leren hoe je dé belangrijkste skill van de 21 ste eeuw verder kunt ontwikkelen? Wil je succesvoller leren communiceren zodat bovenstaande skills je beter en makkelijker afgaan?

 

Wil jij ook een keertje sparren?

Samen met mij even bekijken waar je staat, wat je tegenhoudt om verder te komen en waar je naar toe wilt met je bedrijf? Vraag dan geheel vrijblijvend een  “Sparren met Anja” gesprek aan!

Laat een reactie achter

Masterclass

De reis van de ondernemer​

5 september van 19:00 - 21:30
8 september van 9:00 - 11:30
00
Dagen
00
Uren
00
Min.
00
Sec.
Download mijn Gratis E-Book

Succesvol Ondernemen, gewoon Doen!