Privacy Verklaring

Algemeen

Anja de Die Coaching & Training (KvK 59522143), hierna te noemen ‘Anja de Die’, verleent hierbij toegang tot de website www.anjadedie.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘Anja de Die’ en derden zijn aangeleverd.’ ‘Anja de Die’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer je onze website bezoekt of telefonisch contact opneemt. Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te helpen.

Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

 • aanmeldt voor de nieuwsbrief
 • het contactformulier invult
 • een e-book downloadt
 • informatie aanvraagt
 • een dienst of product aanschaft
 • een coachtraject volgt

Nader toegelicht:

01. Het versturen van nieuwsbrieven

AdD stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn voornamelijk gericht op kennisdeling en tips en bevatten soms een commercieel aanbod voor het onder de aandacht brengen van masterclasses, workshops, coaching en trainingen. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van AdD. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met AdD via de website. Dit kan via het contactformulier, aanvragen intakegesprek en aanmelden voor een van de diensten van AdD. In de verschillende formulieren wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en vraagstelling en bij aanmelding ook het factuuradres en je eventueel je KVK nummer.

03. Volgen coachtraject

Jouw persoonlijke gegevens worden vastgelegd door je coach/trainer in een persoonlijk plan van aanpak en gespreksverslagen. Deze zijn alleen bedoeld voor eigen gebruik van de coach/trainer. Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heeft AdD passende beveiligingsmaatregelen genomen. Digitale systemen zijn beveiligd met een uniek wachtwoord, persoonsgegevens op papier worden bewaard in een afsluitbare kast.

04. Analytics

De website van AdD verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

2. Doeleinden

AdD verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

3. Ontvangers

De gegevens die AdD ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Boyd Internet Solutions

De website, back-ups en e-mail van AdD worden gehost bij Boyd Internet Solutions. Gegevens die jij achterlaat op de website of via de mail van de AdD worden op de servers van Boyd Internet Solutions opgeslagen.

4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door AdD, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met AdD via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics

De gegevens die Google-Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt (m.u.v. de coachovereenkomst). Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door AdD of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar AdD. Deze code is een extra beveiliging en wordt gebruikt tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van AdD privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij de AdD vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met AdD. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door AdD. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij de AdD opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient AdD al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij AdD vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat AdD niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat AdD jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via contact@anjadedie.nl. Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij je, bij indiening van jouw verzoek, je te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie je BSN én je pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Het streven is om binnen één week te reageren.

7. Plichten

AdD verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van de AdD en het delen van kennis en tips via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan AdD de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met AdD met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw nadrukkelijke toestemming voor worden gevraagd.

AdD behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer AdD dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van AdD te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via e-mail; contact@anjadedie.nl

Masterclass

De reis van de ondernemer​

23 januari van 9:30 - 12:30
00
Dagen
00
Uren
00
Min.
00
Sec.
Download mijn Gratis E-Book

Succesvol Ondernemen, gewoon Doen!